Individuel terapi

Individuel terapi:
Formålet med individuel terapi er, at du bliver en bedre udgave af dig selv. At du får det bedre med dit liv. Måden det kan ske på er, at øge din opmærksomhed omkring, hvordan du er i verden sammen med andre mennesker, både i forhold til den verden du eksisterer i nu og til de oplevelser (fra fortiden), du har med dig.

Den måde du er sammen med andre mennesker på og det, der sker i relation til andre, vil spejle sig i din måde at være sammen med mig på. Det betyder, at jeg kan spejle dig ærligt – og gør det uden at dømme dig.

I terapien er det dig, der er vigtig: Hvordan du har det. Hvad du tænker. Hvordan du handler.
Min mening er dybest set ligegyldig, og det er grunden til, at jeg stort set aldrig giver råd om noget.
Det er kun dig, der ved, hvad der er rigtigt eller forkert – for dig.
Hvis du ikke ved, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation, kan jeg hjælpe dig med at finde ud af det. Men jeg tager ikke valget for dig.

Når du går i terapi hos mig, skal du være indstillet på at arbejde med dig selv. Vores samtaler er fikspunkter i dit forløb – selve arbejdet ligger mellem terapitimerne. Betragt min spørgen ind, som hjælp til selvhjælp.

Gestaltterapi kan bruges til personlig udvikling og til behandling af akutte kriser. Til uløste situationer fra fortiden, til aktuelle udfordringer eller med mål for fremtiden.

Læs om forskellen mellem psykoterapi vs psykolog og psykiater her.


Hvad er en gestalt?
Gestalt betyder helhed, og gestaltpsykologien beskriver hvordan vi opfanger og organiserer sanseindtryk i forgrund og baggrund. Og hvordan det kan skabe problemer for os hvis den organiseringsproces af forskellige årsager ikke lykkes. Gestaltterapiens formål er ikke at ændre dig, men at du igennem klarhed bliver den du er, du bliver dig.

Gestaltterapi er en humanistisk og eksistentiel oplevelsesorienteret psykoterapi, der især beskæftiger sig med at udvikle din opmærksomhed om egne mønstre. Terapien sigter mod at give dig selvindsigt og selvstøtte, hvilket gør dig i stand til at skabe et mere meningsfuldt liv.

Her kan du læse mere om, hvad gestaltterapi er.

Kontakt mig her: