Oktober 2023:
Jeg er under uddannelse til supervisor. Forventet sluttid er november 2023.
Så længe jeg er uddannelse, kan du eller et arbejdsfællesskab, som du er del af, få gratis supervision.
Individuel supervision er fagspecifik – og altså ikke terapi.
For eksempel:
Hvad stiller jeg op med den her arbejdsudfordring?
Hvordan bliver jeg bedre til ….?

Supervision til grupper er enten relationel eller fagrelateret.
Det kan være virkelig givende at få en udenforstående til at hjælpe jer med at undersøge, hvordan I fungerer som gruppe.
Men I kan som gruppe også have en konkret arbejdsrelateret udfordring, som I ønsker at drøfte.
Spørg, hvis du er i tvivl om noget – eller ønsker yderligere information.

.

Kontakt mig her: