Supervision:
Supervision er en grundlæggende proces, et læringsrum og en nødvendig støtte for fagprofessionelle i deres hverdagspraksis.
Supervision er et middel til bedre at forstå sin praksis på, til at reflektere over situationen og relationen og til at orientere sig i sit professionelle arbejde.

Den 12. december 2023 blev jeg efter halvandet års uddannelse eksamineret supervisor fra Gestaltinstituttet.

Individuel supervision er fagspecifik – og altså ikke terapi.
For eksempel:
Hvad stiller jeg op med den her arbejdsudfordring?
Hvordan bliver jeg bedre til ….?

Supervision til grupper er enten relationel eller fagrelateret.
Det kan være virkelig givende at få en udenforstående til at hjælpe jer med at undersøge, hvordan I fungerer som gruppe.
Men I kan som gruppe også have en konkret arbejdsrelateret udfordring, som I ønsker at drøfte.
Spørg, hvis du er i tvivl om noget – eller ønsker yderligere information.

.

Kontakt mig her: