Parterapi

Parterapi:
Parterapi handler om at blive bedre sammen som par. Terapien begrænser sig ikke til kærestepar eller ægtefolk, men kan bruges af alle parrelationer: Mor/datter, far/datter, bror/søster, mormor/barnebarn, vennepar og så videre.

Metoden er primært gestaltterapeutisk, hvilket vil sige, at vi arbejder med det, der sker mellem jer her og nu. Vi kigger på – og italesætter – jeres adfærdsmønstre, så I selv bliver bevidste om, hvordan det I siger og gør, bliver opfattet af den anden part.

Hvis en af jer – eller I begge to – har uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, for eksempel konsekvent mentalt forlader den anden ved udsigt til konflikt – så ser vi sammen på, hvor det mønster mon kommer fra.
Og så reparerer vi det.
For lige det med at trække sig fra den anden er gift for parforholdet.

Utroskab er en anden fælde.
Og hvis ikke det er aftalt som en mulighed i jeres forhold, skaber det alleroftest store problemer.
Men hvis I gennem parterapi er villige til at se på årsag og virkning, brudt tillid, sårede følelser med mere, kan det lykkes at komme helskindet igennem.

Desværre har kærestepar / ægtefolk en tendens til at komme et par minutter (eller mere) for sent til parterapi. Og jeg taler ikke om den konkrete session.
Et kæresteforhold er fast arbejde.
Parterapi kan også betragtes som et serviceeftersyn, en mulighed for at forebygge større skader i opløbet.
Bestil en tid, mens I stadig elsker hinanden.
Telefonnummeret står lige her.
Du kan selvfølgelig også bruge kontaktformularen herunder:

Kontakt mig her: